"Julian"
22" x 28", oil on linen
previous | portfolio | next