"Provence"
30" x 40", oil on linen
previous | portfolio | next