"Redhead"
24" x 30", oil on linen
previous | portfolio | next