"Rose"
48" x 24", oil on linen
previous | portfolio | next